Distrikt Skåne Halvårsmöte 2023

| 31 oktober 2023

Den 10 oktober höll SKPF Distrikt Skåne halvårsmöte på Medborgarhuset i Eslöv

 

Dagen började med att kaffe serverades från kl 09.30.

Kl 10.00 förklarade Distriktsordförande Karl-Erik Oredsson halvårsmötet för öppnat.

Upprop av ombud.  38 st röstberättigade. Dagordningen godkändes.

Ordförande Karl-Erik Oredsson valdes till att leda mötet. Gunilla Laudon valdes till sekreterare för mötet.

Verksamhetsplanen för år 2024 godkändes. Kassören Lena Persson informerade om budgetförslaget för år 2024, som godkändes av mötet. Distriktets medlemsavgift för år 2024 blir oförändrat.

Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade halvårsmötet.

Efter mötet informerade Leif Nordin om förbundet och om våra nya stadgar och det nya handlingsprogrammet.

 

Ordförande tackade Leif för den givande informationen

och tackade alla mötesdeltagare för en givande förmiddag och önskade alla en fortsatt fin höst.

Dagen avslutades med lunch.

Vid pennan

Karl-Erik