Distriktets Halvårsmöte

| 23 oktober 2021

Halvårsmöte

Den 12 oktober höll SKPF Distrikt Skåne halvårsmöte på Medborgarhuset i Eslöv

 Dagen började med att kaffe serverades från kl 09.30.

Kl 10.00 förklarade Distriktsordförande Karl-Erik Oredsson halvårsmötet för öppnat.

Upprop av ombud, det blev 38 st röstberättigade. Dagordningen godkändes efter det att § 16 togs bort. Anki Petersson från kommunal kunde inte komma. Det var meningen att hon skulle ge en information om fackföreningen Kommunal.

Ordförande Karl-Erik Oredsson valdes till att leda mötet. Gunilla Laudon valdes till sekreterare för mötet.

Verksamhetsplanen år 2022 godkändes. Kassören Eva Borgkvist informerade om budgetförslaget för år 2022, som godkändes av mötet. Distriktet saknar en ledamot i valberedningen. Ni som är medlem och känner för att hjälpa till i valberedningsgruppen kontakta er avdelning, vi behöver dig.

SKPF dagen är planerad till den 15 september 2022. Distriktets AU bildar in grupp som tar fram program mm.

Förbundets kongress är nu avslutad. Kongressombuden informerade om en del av innehållet i kongressboken.

Ulla-Britt Mattisson informerade om vad som har diskuterats på möten med Region Skåne.

Ordförande Karl-Erik Oredsson tackade för ett givande möte och önskade alla en fortsatt fin höst.

Dagen avslutades med en god lunch.

 

Vid pennan

Karl-Erik