Ordförandemöte 2022

| 29 september 2022

Distrikt Skånes ordförandemöte den 20 sept

Ordförandemötet ägde rum i distriktets lokal Nöbbelövstorg nr 23 i Lund.

Dagen inleddes med fika kl 09.30 därefter öppnade Distriktsordförande mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Gull-Britt Svensson genomförde Ordförandeutbildning som var mycket givande. Många frågor ställdes och diskussionerna lät inte vänta på sig.

Tiden gick fort och det var tid för lunch.

Lennart Sandgren, som är sammankallande i Valberedningen, inledde eftermiddagens program. Lennart informerade om valberedningens arbete och påpekade väldigt tydligt att valberedningens arbete måste lyftas fram så att våra medlemmar får denna information på ett lättåtkomligt sätt. Lennart förslag var att lägga information på Distriktets hemsida och artiklar i Skåne Senioren.

Efter Lennarts information, diskuterade mötet hur ska avdelningarna kunna nå sina medlemmar med information. Idag har vi annonser i tidningar, Hemsida och Skåne Senioren. Ronny Carlström  från avd 105 presenterade ett förslag som byggde på att skicka SMS till medlemmarna. Ronny lovade att fortsätta vidareutveckla denna teknik och att återkomma med mer information.

Gullbritt Adolfsson från avd 46 informerade om att det är stora problem att få medlemmar att ställa upp i våra styrelser och inte minst att ställa upp i våra klubbar. Leif Nordin informerade att detta har diskuterats på förbundsnivå. Förslaget är att vi tar upp det på Ordförandekonferensen den 17-18 okt.

Karl-Erik påtalade om att det är viktigt att informationen från KPR möten och motsvarande, delges våra medlemmar. Ann-Marie Andersson från avd 23

delgav oss värdefull information.

Leif Nordin informerade om förbundet med inriktning på förbundets Verksamhetsplan 2023, SKPF-plattform och att förbundets medlemsavgift kommer antagligen att höjas år 2023 till 125 kronor.

Karl-Erik tackade alla för en mycket givande dag. Ett stort tack till Gunilla som fixat god fika och Lunch.

Dagen avslutades med fika

Vid anteckningarna

Karl-Erik