SKPF Pensionärernas 24 kongress

| 17 juni 2023

SKPF Pensionärernas 24:e ordinarie kongress 2023

Kongressen öppnade kl 13.00 den 13 juni på Quality Hotel Friends i Solna.

Förbundsordförande Liza Di Paolo Sandberg hälsade oss hjärtligt välkomna till den 24:e ordinarie kongressen.

Temat är ”Stark välfärd, Jämlika pensioner”

Liza Di Paolo Sandberg  informerade oss om att vi ska bland annat anta nya stadgar, ett nytt handlingsprogram och välja nya ledamöter i förbundsstyrelsen

Vi ska lyssna på våra gästers tal och vi ska debitera våra viktiga frågor.

Det var tuffa dagar kongressboken på 282 sidor skulle avhandlas.

Många beslut togs dessa dagar.

Några exempel

Val av verkställande utskott, val av förbundsstyrelse, Verksamhetsberättelser, Uppföljning av handlingsprogrammet 2020-2023, Motioner, Reviderade stadgar, Förslag till arvoden och traktamente för kongressperioden 2023-2026 och ett nytt handlingsprogram 2023-2026.

Programmet i övrigt finns på Förbundets hemsida under kongress

10 st ombud från Distrikt Skåne deltog.