Konsumentvägledning med SKPF

| 17 april 2021

Kosument

Förlorat pengar på inställd resa?
Hamnat i strid med hantverkaren?
Lurad av telefonförsäljare?

Nu kan du som är medlem i SKPF Pensionärerna, oavsett var du bor, få hjälp av Konsumentcentrum,
som är en del av Råd & Rön. Från och med den april 2021 får alla medlemmar i SKPF Pensionärerna, som behöver
stöd med krångliga konsumentfrågor, ta hjälp av Konsumentcentrum, som är en del av tidningen Råd & Rön.

Det här kan du få hjälp med:
• Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning,
information inför köp och råd vid klagomål.

• Du kan skicka in avtal eller anmälningar, till exempel till Allmänna reklamationsnämnden,
om du vill få dem granskade.

• Vid behov får du också hjälp att kontakta företagen.

Det är viktigt att du har ditt medlemsnummer tillgängligt då konsumentvägledarna kommer att fråga efter det. Du får också frågan från vilken kommun du ringer.

Konsumentvägledare Anna-Lena Ström och Maria Wiezell har båda en lång yrkeserfarenhet och djupt expertkunnande inom det konsumenträttsliga området.
Telefon: 08-674 43 74, måndag–onsdag klockan 9–11 och 13–15
E-post: radgivning@konsumentcentrum.se
Hemsida: www.sverigeskonsumenter

 

Text Bearbetning av text och bild från vår medlemstidning Här&Nu nr 2/2021