Medlemsmöte 24-02-28

| 5 mars 2024

Medlemsmöte med information från SKEBO

1

1

Onsdag den 28 februari så var det dags för medlemmarna i SKPF Skellefteå att samlas till medlemsmöte i EFS lokaler, ca 130 medlemmar hade hörsammat inbjudan, på programmet stod det en summering av det gångna verksamtsåret 2023, medlemsinformation från styrelsen samt information från SKEBO och förtäring. Ordförande Lars Norman öppnade mötet och hälsade medlemmar samt gäst Harriet Classon från SKEBO välkommen. En Parentation hölls för de medlemmar som inte längre är med oss. Under utmärkt ledning av Harriet Classon gicks det gångna året 2023 igenom med en redovisning av alla aktiviteter, studiecirklar och resor som medlemmarna har deltagit i och en redovisning av det ekonomiska utfallet för föreningen för år 2023 som medlemmarna uttryckte sitt gillande till och godkände.
Så var det Harriet Classons tur i sin roll som ordförande för SKEBO att presentera det framtida behov av bostäder i ett växande Skellefteå och deras roll i bostadsbyggandet. Skellefteås befolkningsökning under 2023 var drygt 2000 personer och denna ökning fortsätter 2024, under jan-feb 2024 är ökningen ca 500 personer. Harriet berättade om planer för samhällsbyggande fram till 2030 där SKEBO ska vara med och drivande samhällsbyggare. Under 2023 har man släppt ett stort antal lägenheter bl.a. kvarteret Balder, under 2024 tillkommer det lägenheter både i centralorten ex. vis. Getberget men även i Bureå, Burträsk, och Byske. För framtiden planeras det för ytterligare lägenheter i Kåge, Anderstorps gård som ligger nedanför vårdcentralen vid älven, Morö Backe och Morön, Efter Harriets information så informerade styrelsen om arbetet i KPR, de förmåner man har i Smart Senior som medlem i SKPF, därefter uppvaktades medlemmar som förtjänstfullt jobbat i många år inom SKPF, ordförande Lars Norman tackade både gäster och medlemmar och nu var det tid att låta sig väl smaka av köttsoppan som bjöds i restaurang Arken.

Text Christer Johansson Foto Privat