Sjung med oss!

| 20 oktober 2022

Körsång

Här är gänget med svänget som sjunger allt.

Välkommen att sjunga med oss. Vi övar tisdagar kl. 12.30 – 14.45
i lokal på Vallgatan 16, Skellefteå.

Anmälan till cirkelledare Inger Johansson tel 070-5799402

Text Inger Foto Inger