Vårt årsprogram för 2023

| 10 januari 2023

Aktiviteter

1

Du som medlem i SKPF pensionärerna, avdelning 58 i Skellefteå får
dig tillsänt “Årets program 2023“.

Även nya medlemmar får detta i Välkomstbrevet från oss!

Ett fullspäckat program med våra, och distriktets, aktiviteter under kommande år!
Du kan se programmet här, klicka på nedanstående länkar

Årsprogram 2023 sid 1 _ 4
Årsprogram 2023 sid 2 _ 3

Text Avdv58bSkellefteå