Årsmöte

| 12 februari 2023

Årsmöte i Frejasalen Skövde. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter hölls en parentation för under det sista året bortgångna medlemmar av prästen Elisabet Hellkvist. Därefter var det dags för dagens underhållning som var Stämbandet från Lidköping, som sjöng och spelade många uppskattade låtar . Sedan var det dags för en mysig kaffestund, innan mötesförhandlingarna. Till att leda dessa valdes Åke Mård. Följande val gjordes till styrelsen: Ordförande Bo Carlsson, kassör Ingegerd Olsson, ordinarie ledamöter Arne Lantz, Eva-Britt Dahl, Per Rindefors, Ersättare Erkki Salmisaari och Lisbet Johnson. Revisorer Ingvar Carlsson, Birgitta Josefsson och Ronnie Dahlman. Webbansvarig Arne Lantz och Bo Carlsson. Vidare gjordes val till studiekommiter, trivselkommitér, ombud ABF, försäkringsombud, trafikombud, pressombud, representanter KPR Skövde, Tibro och Hjo. Val av valberedning och ansvariga för boulen. Av verksamhetsberättelsen framgår det att det varit full fart på verksamheten efter att Coronan avtagit. Det har varit avdelningsmöten med ett antal trevliga underhållare, boule, stavgång, studiecirklar och resor med mera. Dagen avslutades med dragning på lotterierna där ett stort antal lyckliga vinnare drogs. På nästa träff i mars då kommer Hardy från Mariestad och underhåller och en representant från Folktandvården informerar om Frisk i munnen efter 65.

Stämbandet från Lidköping Kenneth Lundell och David Berggren