Information från medlemsmötet den 7 maj.

| 27 maj 2024

SKPF distriktet kallade till medlemsmötet den 7 maj.Mötet besöktes av 25 medlemmar..Mötet beslutade att Avdelning 115 skulle läggas ner. Jag undrar om det blev rätt beslut. Kan verkligen 25 besluta för cirka 1300 medlemmar? SKPF Distriktet och Förbundet får ta ställning till om det blev rätt beslut enligt stadgarna. Ni som i dag är medlemmar i Avdelning 115 måste hålla koll i tidningen Veteranerna om vad som kommer att ske med vår avdelning.Problemet för Avdelning har varit att ingen vill engagera sig. Vid flera tillfällen har jag och andra i styrelsen uppmanat till att nominera till styrelsen. Men utan resultat. Nu blir ni utan Sillunch och billig Hemlig resa.Hoppas att någon som läser detta ställer upp.