Årsmöte 2021

| 19 mars 2021

Då årsmötet inte går att genomföra på vanligt sätt har årsmöteshandlingarna skickats ut till alla medlemmar så att de kan godkänna dessa genom mail, telefon eller brev