Årsmöte 2021

mars 2021

Då årsmötet inte går att genomföra på vanligt sätt har årsmöteshandlingarna skickats ut till alla medlemmar så att de kan godkänna dessa genom mail, telefon eller brev