Årsmöte 2024-02-12

| 21 februari 2024

Årsmöte Equmeniakyrkan Hallsberg

Den 12 februari hölls årsmötet i Equmeniakyrkan Hallsberg. 80 personer var närvarande, varav 5 st för första gången. Efter att alla hälsats välkomna hölls en parentation som avslutades med att Lotta Martinsson framförde en fin version av Amazing Grace. Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid. Val av kassör, 2 ledamöter, en ersättare till styrelsen, en revisor plus 2 ersättare och valberedning valdes. Styrelsen består av, Lisbeth Löfholm ordförande, Ann Larsson kassör och ledamöterna Britt-Marie Lindvall, Christer Eriksson och Marina Persson. Ersättare i styrelsen är Kristina Ahl (även sekreterare), Kristina Lönngren, Ewa Apelgren och Eva Lindeus. Revisorer Hans Palmqvist och Maj Lysén Dahlbark. Valberedningen Ann-Christin Fahlström, Lars Persson och Hubert Larsson som också är sammankallande.

Efter förhandlingarna tackades presidiet Eivy Åman Nilsson, ordförande och Britt-Marie Lindvall, sekreterare av med blommor. Gun-Britt Andersson som under flera år varit kassör i avd 80 skulle också ha tackats av men var pga sjukdom ej närvarande. Hon ska få blommor hem till sig.

Mikael Loiske från ABF talade sedan om möjligheten att starta cirklar och även om de neddragningar regeringen gör för bildningsförbunden.

Fika serverades därefter med macka och en god kaka innan Lotta Martinsson underhöll med en trevlig och fartfylld musikstund.

Christer Eriksson gav information om Folksams nya försäkring och om bedrägerier. Årets kommande resor till Åland och Cesarsstugan, Falköpings ost presenterades också.

Mötet avslutades sedan med lottdragning som gjorde så att flera glada vinnare kunde gå hem med fina blommor.