Höstmöte 7 oktober

| 11 oktober 2019

Medlemsmöte Folkets Hus Kumla

Den 7 oktober hölls höstmötet för avd 80 i Kumla Folkets hus. Örebropolisens musikkår stod för underhållningen genom att på sina blåsinstrument framföra både marscher och populärmusik.

Efter underhållningen serverades kaffe/te och smörgås.

Den verksamhetsplan och budget som styrelsen arbetat fram presenterades och fick godkänt av mötesdeltagarna.

Solveig Samuelsson från Avd 80:s Askersundsklubb informerade om projektet “Tillsammans mot ensamhet” som SKPF tillsammans med PRO,SPF, Väntjänsten och Hyresrättsföreningen i Askersund skall arbeta med genom att träffas på gemensamma möten.

Christer Eriksson talade om IT-säkerhet.

Därefter presenterades 2020 års Distriktsresa till Höga Kusten och avdelningens förmodade resa till St Annas skärgård.

Innan avslutningen hälsades en ny medlem som var på ett möte för första gången extra välkommen med en liten gåva och så var det dragning på närvaro-och årlotterierna.