Medlemsmöte 2/9 2019 Equmeniakyrkan Hallsberg

| 3 september 2019

Avd 80 startade upp höstsäsongen i Hallsberg med att ordföranden hälsade de 85 närvarande medlemmarna välkomna. Kajsa & PO underhöll med sång, musik och lite anekdoter innan fikat. Det bestod av goda smörgåsar på hembakt bröd och  äppelkakor gjorda av medlemmar från kyrkan.

Christer Eriksson pratade sedan om vikten att ha koll på sina mediciner och ta upp eventuella frågor om dessa med läkare eller apotek. Han visade också upp en bok om en undersökning som bl.a påvisar läkemedels påverkan på olika grupper. En undersökning som läkare bör ta del av men sällan eller aldrig gör, som det verkar.

En medlem var på ett medlemsmöte för första gången och hälsades extra välkommen.

Information om årets julbordsresa och nästa års distriktsresa gavs innan det var dags för den avslutande lottdragningen.

Efter en trevlig eftermiddag hälsades alla välkomna till nästa medlemsmöte 7/10 i Kumla.