Årsmöte

| 8 mars 2023

Årsmöte 16 mars 2023

Vi hade vårt årsmöte den 16 mars i Hagakyrkan i närvaro av ca 40 medlemmar. Vi hade också en gäst, förbundssekreterare Karin Liljestrand. Till ordförande för mötet valdes Örjan Allegård och till sekreterare Cecilia Nygren. Mötet började med parentation över 12 avlidna medlemmar. Ordförande Per Lundblom läste namnen och de hedrades därefter med en tyst minut, slutligen sjöng vi psalmen Härlig är jorden. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Därefter informerade Karin Liljestrand om hur det går till när en avdelning inte har möjlighet att utse en styrelse och att man efter många turer kommer fram till att avdelningen ska läggas ner. Det hela slutade med att ordförande ställde den oundvikliga frågan om mötet beslutar att avdelningen ska läggas ner vilket besvarades med ett ja. Det är förbundsstyrelsen som beslutar om nedläggning och det kommer troligtvis inte att ske förrän till hösten så tills vidare arbetar den gamla styrelsen vidare. Efter en del avtackningar blev det så kaffe och lottdragning innan mötet avslutades.