Årsmöte

| 8 mars 2023

Årsmöte 16 mars 13.00 Hagakyrkan

Du kallas till årsmöte den 16 mars kl 13.00 i Hagakyrkan. Årsmötet startar med parentation, som avslutas med psalmen ”Härlig är jorden”.

Därefter vidtar själva årsmötet. Det blir val av styrelse och revisorer samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Vi tar också upp och diskuterar föreningens framtid.
Vi har tre val:
1. Föreningen blir kvar. Ordförande och kassör samt övriga funktionärer måste väljas.
2. Vi bildar en klubb med allt vad det innebär, en kontaktperson, man eller kvinna väljs
3. Föreningen upplöses (befintligt kapital går över till avd 4, övrigt: möbler etc lämnas till distriktet.)
Det är föreningens medlemmar, som beslutar om föreningen blir kvar och i vilken form.
För att underlätta för oss att förstå, hur de olika alternativen fungerar, så är Karin Liljestrand från Förbundet inbjuden att delta i vårt möte. Hon kommer att förklara för oss, vad som händer om vi ändrar föreningens konstruktion.

Fritt inträde, varmt välkomna

Styrelsen