Medlemsmöte 20 oktober

| 15 oktober 2022

Medlemsmöte/Höstmöte

Vi hade vårt höstmöte den 20 oktober i Hagakyrkan i närvaro av ca 40 medlemmar. Vi behandlade då verksamhetsplan och budget för år 2023. Medlemsavgiften för 2023 beslutade vi sänka med 15 kr eftersom förbundet höjde sin avgift med samma belopp. Den totala avgiften för 2023 blir då oförändrad 220 kr.

Margareta Höglund presenterade flera teaterföreställningar som hon bokat under hösten bl.a. lunchteater med Jens W Nilsson, Norrbottensteaterns föreställning, Karl Bertil Jonsson och Julfrossa. Den senare blir i stället för julfest. I januari har hon bokat Iggesundsrevyn vilket brukar vara uppskattat.

Margot Falkenström informerade från KPR.

Per rapporterade från kongressen mm. Han förberedde också att han har för avsikt att sluta som ordförande och kassör vid årsmötet samtidigt som han efterlyste personer till en valberedning.

Christer och Margit underhöll med visor och schlagers vilket uppskattades. Mötet avslutades med lottdragning