ÅRSMÖTE 9 mars 2022

| 9 mars 2022

Barbro Larsson tog över ordförandeklubban efter Hans Mac Donald.

Årsmöte i avdelning 13 i dag den 9 mars i Strömkarlsgårdens Café. Ett drygt 60-tal medlemmar hade samlats till årets första möte som var 2022 års årsmöte. Hans Mac Donald, som aviserat sin avgång, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet började med att Anders. på gitarr, och Sven-Gunnar, på dragspel, underhöll medans kaffet serverades. Därefter genomfördes årsmötet, Barbro Larsson valdes enhälligt till avdelningens ordförande. Styrelsens och avdelningens olika funktioner valdes. Avgående ordförande Hans Mac Donald avtackades för det arbete han genomfört. Kaffegruppen, programgruppen och valberedningen fick också sin uppskattning för utfört arbete. Efter sedvanlig lottdragning avslutades eftermiddagen med att Anders och Sven-Gunnar underhöll ytterligare en stund innan nyvalde ordföranden Barbro tackade för förtroendet och avslutade mötet.