Efterlängtad återstart.

| 20 oktober 2021

I dag den 20 oktober 2021 samlades SKPF avd 13 till möte,

En glad ordförande Hans Mac Donald hälsade ett 60-tal välkomna till ett efterlängtat möte i Strömkarlen. Lång väntan var över, 595 dagar sen sist, årsmötet 2020. Information lämnades om att studieverksamheten kan starta upp, Trollhättan kommer att stå som värd för Sommarfesten 2022, den anordnas i Folkets Park den 10 augusti. Budgeten för 2022 redogjordes för och godkändes och då också en oförändrad medlemsavgift 175 kr för år 2022. Ninas trio stod för underhållning under det att kaffet serverades. Ordförande tackade för att så många hörsammat inbjudan till dagens möte och hoppas på samma uppslutning på Lucia-mötet den 15 december kl. 15,30