En torsdag förmiddag med både gympa och läsning

september 2019

Torsdag förmiddag ägnar en del åt både fysiska och litterära aktiviteter i föreningslokalen.