KOM-kören tar ton.

september 2019

3 september i föreningslokalen, KOM-kören övar upp struparna.