Medlemsavgift 2021

| 30 november 2020

Medlemsavgiften oförändrad 2021

Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften blir oförändrad, 175 kr för år 2021.