MEDLEMSMÖTE 19/10, UKULELEGRUPPEN FRÅN VARGÖN

| 19 oktober 2022

Härlig underhållning med toner från PRO i Vargön

Ett 50-tal medlemmar hälsade i dag Ukulele-gruppen från PRO i Vargön välkomna. Gruppen inledde med ett trevligt potpurri av musik och sånger. Därefter tågade kaffekommittén in med varmt kaffe och goda smörgåsar. Efter fikat tog ordförande Barbro kommandot och resten av dagordningen kunde genomföras. Verksamhetsplanen för 2023 lästes upp och godkändes av mötet. Wera Larsson gick igenom budgeten för 2023, dessutom aviserade förbundet en avgiftshöjning med 15 kr per år. Avgiften för 2023 blir då 190 kr/år. Budgeten godkändes. Mötet avslutades med lottdragning och ordförande hälsade välkomna till nästa möte den 14/12.

Ordförande laddar upp.

Sten säljer lotter

Ukulelegruppen från PRO i Vargön gjorde ingen ledsen.