Årsmöte med information av förbundsordförande

| 4 mars 2024

Årsmötet den 27 februari var välbesökt med förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg som celeber gäst.

Ett 70-tal medlemmar infann sig på Umeå Folkets hus när SKPF avd. 45, hade kallat till årsmöte den 27 februari.  Morgonfika avnjöts i teaterfoajén i samband med att anmälningslistan avprickades.
Ordförande Barbro Kjellberg hälsade alla hjärtligt välkomna och riktade ett extra välkomnande till SKPF:s förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg som årsmötets celebra gäst.
Därefter öppnades årsmötet och som första punkt stod Parentation över de medlemmar som avlidit under det gångna året. Trubaduren Erik Belin framförde Gunnar Ehnes dikt ”Har du en skog i himlen” till eget gitarrackompanjemang.
Efter att den föreslagna dagordningen godkänts valdes Liza di Paolo-Sandberg till mötesordförande och till mötessekreterare valde Åsa Andersson, SKPF avd 45.
Verksamhetsberättelsen speglade en omfattande verksamhet, den ekonomiska berättelsen visade på god ekonomi och fick beröm av revisorerna vilka yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen. Valproceduren var snabbt avklarad, bland annat omvaldes Barbro Kjellberg till ytterligare två år som ordförande.
Innan årsmötet avslutades avtackades Annette Sandgren som, efter 20 år i styrelsen, nu lämnade den. Hon var ordförande i föreningen i många år och har haft många viktiga uppdrag. Med en bukett tulpaner i famnen avtackades hon med rungande applåder.
Efter att årsmötet avslutats återtog Liza rollen som förbundsordförande för att tala om själva förbundet. Det bildades 1949 och firar sålunda 75 års-jubileum i år. 1949 hade endast kommunalanställda tillträde till föreningen, men 1996 ändrades stadgarna så att alla pensionärer var välkomna som medlemmar.
Handlingsprogrammet visar bland annat hur SKPF arbetar för det goda livet med ett förbättrat pensionssystem och en äldreomsorg som ger de äldre trygghet och säkerhet. Liza avtackade av Barbro Kjellberg med en bit god ost och publikens varma applåder. Sist på programmet avnjöts en gemensam lunch i lokalen Äpplet där den sociala samvaron fortsatte i lugn och ro.