Bussrundtur i Umeå ytterområden

| 24 maj 2023

Den 23 maj arrangerade SKPF avd 45 en uppskattat halvdagsresa i Umeå

SKPF:s avdelning 45 gjorde den 23 maj en bussrundtur genom Umeås sydligare ytterområden. Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund var den som fungerade som kunnig och trivsam guide för 50-talet bussresenärer.


Resan gick över Tegsbron, invigd 1949 och nu föremål för renovering, men i utmärkt skick. Kommunen ämnar snart ta över bron från Vägverket. Färden fortsatte genom Röbäck och förbi vägbygget Västra länken där man såg en skymt av den olycksdrabbade bron över älven. Mikael pekade även ut skogspartiet där ett bostadsområde planeras, Röbäcksliden.
På vägen mot Hörnefors passerades bland annat Skravelsjö där det har byggts många moderna villor med stora tomter i nya områden utan krav på att passa in i den gamla bebyggelsen. I Hörnefors gick färden ända ut till bruket där sulfitfabriken legat men där nu byggnaderna är ett slags företagscentrum för företagare. Resecentrum i Hörnefors ligger utanför centrum men Botniabanan används flitigt av arbetspendlare i båda riktningarna. Mikael berättade också att kriminalvårdsanstalten i Sörbyn kommer att byggas ut rejält och ge många arbetstillfällen i området. Dessutom planeras för ca 200 lägenheter i Hörnefors och ett nytt seniorboende.
På återväg från Hörnefors passerades bland annat Stöcke, numera en populär inflyttningsort där man – utöver villor – bygger skola och en ny gymnastikhall som även ska bli en mötesplats för allehanda arrangemang.

Färden gick sedan mot Strömpilen där man också börjat planera för bostäder och blandad bebyggelse. I Carlshem har Heimstaden byggt ett Trivselboende med mycket hög standard, gym, bastu, matsal och utrymmen för gemensamma aktiviteter. Här byggs även ett högstadium, Carlslunds skolan.
På Tomtebostrand planeras för 800 bostäder, brandstation mm. Nästa stora stadsdelsområde för nybyggnationer är Tomtebogård. Nu pågår en dialog runt planeringsprocessen och Mikael talade i lyriska ordalag om vikten av att känna igen varann i bostadsområdet, känna gemenskap och trygghet.
Återkomna till samlingsplatsen i Umeå blev Mikael Berglund varmt avtackad av SKPF:s ordförande, Barbro Kjellberg, för sin utmärkta guidning. Även bussföraren Kjell-Åke Hansson fick lovord och båda applåderades livligt innan bussen parkerade och resenärerna lämnade bussen. Nöjda resenärer skingrades så småningom åt olika håll.