Bussrundtur i Umeå ytterområden

| 23 oktober 2021

Den 14 oktober gjorde vi en Bussrundtur med 54 resenärer och Mikael Berglund som guide

UMEÅ: SKPF:s avdelning 45 gjorde den 14 oktober en bussrundtur genom Umeå stads yttre områden. Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund var den som fungerade som kunnig och trivsam guide för de drygt 50 bussresenärerna.
På Västteg fick man bland annat se var Bostaden bygger och hur man blandar hyreslägenheter och seniorboenden med Vård- och omsorgsboenden, det senare på uppdrag av Umeå kommun. Det ger samordningsvinster samtidigt som det motverkar segregation.

Färden fortsatte till Obbola och förbi området där det planeras för ett 40-tal radhus, parhus och fristående villor. Vidare håller SCA på att bygga om och bygga till en ny pappersmaskin för wellpapp, kartong och förpackningsmaterial, Det är allt större efterfrågan på sådant pappersmaterial eftersom alltmer beställs via internet. I Holmsund nere vid hamnen lagrar man gods åt SCA i Obbola. Där såg man också upplag av stora vindkraftskomponenter i väntan på fortsatt leverans. På väg ut ur Holmsund pekade Mikael även ut ett nytt industriområde.
I Carlshem kunde man konstatera att det byggs en hel del, och i Tomtebostrand planeras både för en ny brandstation och en ny förskola. Mikael framhöll att Tomtebo hade växt mycket snabbt och att man ändå aldrig fått sådana problem där som man hade när tex Ålidhem byggdes upp. Han anser att det beror på att man i Tomtebo hade en bra blandning av höghus, villor och bostadsrätter. Nu planerar man på samma sätt för Tomtebostrand. Man projekterar bland annat för många studentboenden där.
I Innertavle planeras för ett stort radhusområde, eventuellt även ett seniorboende. I Täfteå görs nu en fördjupad översiktsplan. Ett planerat seniorboende med ”rullatoravstånd” till livsmedelsbutiken blev motarbetad av täfteborna och fick skrinläggas. Men man fortsätter leta mark för ett bekvämt seniorboende där.
Sista stoppet var Entré Norr i Anumark. Där serverades smörgås och kaka till kaffet/théet. På återvägen förbi Norrmejerier berättade Mikael att det finns ett ledigt industriområde efter Kolbäcksvägen, Östra Ersboda. Tillbaka i Umeå uttryckte ordf. Barbro Kjellberg allas varma tack till Mikael Berglund för hans förnämliga guidning och till bussföraren för hans skickliga framförande av bussen.

Text Görel Lindahl Foto Görel Lindahl