Höstmöte i coronaskugga

| 21 oktober 2020

Höstmötet hölls den 20 okt i Tranan på Sjuan, såväl digitalt som genom fysisk närvaro.

UMEÅ: Coronarestriktionerna satte sin prägel på årets Höstmöte hos SKPF i Tranan på Sjuan den 20 oktober. Lokalen var möblerad som biosittning med glest mellan stolarna och i kapprummet stod en flaska handsprit tillgänglig. Men det blev ett desto gladare återseende bland de medlemmar som infunnit sig. Ordförande Annette Sandgren hälsade såväl fysiskt- som digitalt deltagande medlemmar hjärtligt välkomna medan vice ordförande Barbro Kjellberg skötte den digitala kontakten.

Höstmötet ska besluta om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift inför kommande år. SKPF har för vana att skicka ut ett utförligt-års program före nyåret så att medlemmar i god tid kan fylla i sin agenda. Men i nuläget är det inte möjligt att planera annat än ytterst preliminärt och det är vad styrelsen gjort. Vad gäller studiecirklar så planeras främst digitala cirklar och kurser. Mötet godkände oreserverat såväl verksamhetsplan som budget och medlemsavgift.
Efter mötet serverades fika med tårta och det blev en gemytlig samvaro trots de fysiska avstånden.