Höstmöte med aktuell information

| 8 november 2023

Vid Höstmötet fattades bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och årsavgift för 2024.

SKPF pensionärerna hade den 24 oktober sitt Höstmöte på Sjuans mötesplats. Ordförande Barbro Kjellberg hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade höstmötet öppnat. Vid sin sida hade hon sekreteraren Åsa Andersson.
Huvudtemat var verksamhetsplan för 2024, och ordförande föredrog styrelsens förslag. Med anledning av att föreningen fyller 30 år 2024 föreslår man en jubileumsfest i slutet av året. Verksamhetsplanen fick med beröm godkänt av auditoriet.

Nästa punkt på dagordningen var förslaget till Medlemsavgift 2024. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, det vill säga 190 kr/år. vilket blev mötets beslut. Kassören Sten Biström presenterade sedan förslaget till budget 2024. vilken även den godkändes.
Styrelseledamoten Hillevi Palm föreslog att en aktivitetsgrupp skulle bildas för att hjälpa styrelsen med praktiska uppgifter som förberedelser av möten, bakning av bröd till dans och caféer etc. Som extrapunkt på dagordningen fick styrelsen i uppgift att skapa en sådan grupp.
Efter att mötet avslutats serverades kaffe i caféet och därefter välkomnades Äldrenämndens ordförande Carin Nilsson, vilken lovat att ge aktuell information.
Carin Nilsson gav bl.a. några demografiska data som visar att antalet 80 år och äldre ökar markant vilket talar för att även behovet av vård och äldreomsorg kommer att öka i motsvarande grad. Samtidigt konstateras att det finns för få yrkesverksamma samt att återväxten är alldeles för liten.
Carin gjorde även det dystra konstaterandet att om regeringen får igenom att utrikesfödda med tillfälligt uppehållstillstånd som tjänar mindre än 27 360 kr/mån, blir utvisade, så förlorar man ytterligare 250 – 300 arbetstagare här i Umeå.
Carin Nilsson avslutade med att försäkra att man gör allt för att med otillräckliga resurser få så mycket fin vård som möjligt till de mest behövande. Barbro Kjellberg framförde sitt och medlemmarnas varma tack för den intressanta informationen varpå Carin applåderades varmt.