Måndagscafé på Sjuan

| 13 november 2023

Ett 15-tal gäster kom till Måndagscaféet den 13 november

Det var SKPF som svarade för förplägnaden på Sjuans populära Måndagscafé den 13 november. Det hembakade fikabrödet bestod av Mandelgifflar, Drömmar, Bondkakor och Kokostoppar samt ett smörgåsalternativ.
Det var 15-talet gäster som samlats kring de runda caféborden och samtalen böljade hela tiden i ett jämnt sorl. Vid två av borden hade man under samtalets gång hittat gemensamma bekanta och överraskande släktskap. Vid ett tredje bord hade några varit på Seniortorget och upptäckt de fantastiska aktiviteter som ordnas där. Man enades om att kunskaper om Seniortorgets aktiviteter borde bli mer känd så att fler kom i åtnjutande av deras aktiviteter.
Vid ett fjärde bord diskuterades jakt och fiske varvid olika minnen återupplivades. Den sociala samvaro som skapas vid dess caféstunder påtalades flera gånger som något mycket positivt. ”Vi ses här nästa måndag” blev slutklämmen när gästerna började dra sig tillbaka vid stängningsdags.