Måndagscafé på Sjuans mötesplats

| 3 oktober 2023

Ett 25-tal gäster njöt av fikat och hade trevliga samtal med varandra.

På Måndagscafé den 2:a oktober var det åter SKPF:s tur att stå för förplägnaden. Denna gång vankades Kanelsnurror, Ökensand, Hallongrottor och Wiener-stänger.
Ett 25-tal gäster bänkade sig runt borden och samtalsämnena skiftade som vanligt. En av cafégästerna, Barbara Paulsson, tog till orda och berättade om sitt engagemang i föreningen Vän i Umeå och deras behov av fler seniorer som vill ta ett ”extra barnbarn”. Man kan ta kontakt direkt med föreningen och anmäla sitt intresse.
Vid ett av borden pratade man om sina gamla arbetsplatser, vid ett annat om sina födelseorter och skillnader mellan att vara född på landet respektive i en stad. Vid ett tredje diskuterades älgar och skogsskador som de orsakar samt Skogsbolagens respektive jägarnas olika syn på detta.
Vid stängningsdags troppade gästerna av efter att ha planerat för nästa café träff och uttalat sig mycket berömmande om fikabrödet.