Måndagscafé på Sjuans mötesplats

| 8 november 2023

På caféet avnjöts det hembakade fikabrödet medan man avhandlade allehanda samtalsämnen.

På Måndagscaféet den 23 oktober stod SKPF för förplägnaden, och då vankades hembakta mandelgifflar, kärleksmums, bondkakor och chokladsnitt.
Ett 25-tal gäster samsades runt borden, och vid ett av borden avhandlades bland annat det gofika de samtidigt avnjöt. En annan grupp uttryckte sin besvikelse över att inte Umeå kommun låter pensionärer åka buss gratis, åtminstone vissa tider på dagen. De var välorienterade beträffande många andra kommuner som ger pensionärer betydligt bättre villkor för bussåkande.

Även de villkor som dagens bönder lever under, var föremål för diskussioner. Flera vid bordet hade erfarenheter från forna tiders småbruk, vilka trots slit och släp, föreföll närmast idylliska vid en jämförelse med dagens stordrift.
Vid stängningsdags lämnade gästerna caféet med föresatsen att snart återkomma till Sjuans måndagscaféer.