Medlemsmöte om ekonomi

| 3 maj 2023

Ett 30-tal medlemmar infann sig till medlemsmötet och tog del av informationen.

SKPF hade den 18 april inbjudit till ett medlemsmöte om det ekonomiska läget, och ett 30-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Vid mötet medverkade Julia Hansson från Familjens Jurist samt ekonomer från Nordea.
Familjens Jurist informerade om vikten av att underlätta för anhöriga genom att upprätta testamente och skriva framtidsfullmakt. Det var frågor som våra medlemmar tyckte att det var angeläget att få besvarade.  Efter en stunds kaffepaus fortsatte Nordeas ekonomer som informerade om hur vi kan förhindra olika typer av bedrägerier.
Slutligen blev det en frågestund gällande det aktuella ekonomiska läget. Aktiva och intresserade medlemmar verkade för att det blev ett trivsamt och intressant medlemsmöte.