SKPF hade medlemsmöte i Vindeln.

| 4 april 2022

SKPF:s medlemmar i Vindeln var nyligen inbjudna till ett informations- och medlemsmöte.

SKPF:s medlemmar i Vindeln var nyligen inbjudna till ett informations- och medlemsmöte. Kommunalrådet Mattias Haglund var inbjuden och han informerade bl.a. om Almagårdens omvandling till trygghetsboende och utbyggnaden av Älvbacken. Han menade också att Vindelns hemtjänst fungerar bra och är av god kvalité. Medlemsmötet avslutades med fika och trevlig underhållning av Lars och Laila Windelius.