Uttalande om Rysslands invasion mot Ukraina

| 9 mars 2022

Årsmötet antog ett UTTALANDE om den ryska invasionen mot Ukrania. Det har skickats till VK, VF och vår egen tidning Här & Nu.

Den oprovocerade, olagliga och oförsvarliga ryska invasionen mot Ukraina har skapat en mycket allvarlig situation. Angreppet är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid, och vårt avståndstagande och fördömande av detta är mycket starkt.

Vi vill särskilt uppmärksamma de äldres situation. Situationen för hela Ukraina är förfärlig för alla men för de äldre alldeles särskilt drabbande. Äldre får se sin livsgärning förspilld, sina söner stupa och sina döttrar och barnbarn fly medan de själva, på grund av ålder kan ha stora svårigheter att sätta sig själva i säkerhet.

Vi medlemmar i SKPF avd 45 värnar för fred och säkerhet, och står i solidaritet med det ukrainska folket