NOTERAT FRÅN ÅRSMÖTET

| 10 februari 2023

Notering från årsmötet

/SKPF avd 49

har hållit årsmöte i Marieborgskyrkans lokal med 95 deltagare .Mötet inleddes med att Britt Alf höll parentation över medlemmar som avlidit under året. Arne Meijer ledde förhandlingarna. Nyvalda i styrelsen blev Krister Örnfjäder ledamot Leif Staltoft ersättare och Gudrun Nilsson kassör efter Irmeli Thörn Nils-Gunnar Nilsson och Ulla Sällberg. Övriga ledamöter i styrelsen blev Christina Högström ordförande Ann-Katrin Krevutz sekreterare Gunvor Ohlsén Britt-louise Carlsson Göran Nilsson Lilian Johansson. Avgående ledamöter avtackades med blommor. Krister Örnfjäder gav information om KPR ( Kommunala pensionärsrådet). Underhöll gjorde ”Ragge” med kända gamla låtar i samarbete med ABF. Mötet avslutades med lotteri !/

Text Christina Högström