NOTERAT FRÅN ÅRSMÖTET 2024

| 10 februari 2023

Notering från årsmötet

/SKPF avd 49

har hållit årsmöte i Marieborgskyrkans lokal med ca 80 medlemmar. Ordförande Christina Högström hälsade alla välkomna varefter Britt Alf höll parentation över årets avlidna medlemmar.
Till mötesordförande var Arne Meijer inbjuden. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redogörelse och övriga handlingar godkändes.

Styrelsens sammansättning:
Christina Högström, ordförande
Krister Örnfjäder, vice ordförande
Renée Granberg, sekreterare (nyval)
Gudrun Nilsson, kassör
Göran Nilsson, Gunvor Ohlsén och Leif Staltoft, ledamöter
Ingela Brixlin (nyval) och Lilian Johansson, ersättare

Efter kaffe och semla underhöll Lennart Cederlöf med kända låtar.
Till mötet var Tolktjänst från regionen inbjudna och det blev mycket uppskattat.
Mötet avslutades med lotteri

Text Christina Högström