Patientnämnden+ tolkcentralen

| 12 april 2022

Bra tips

Till patientnämnden vänder du dig om du behöver hjälp med synpunkter, frågor och klagomål som rör hälso och sjukvård i kommunen och regionen, och vilka rättigheter du har. Du är ANONYM! Patientnämnden har TYSTNADSPLIKT.
TOLKCENTRALEN Hör du lite sämre kan du beställa skrivtoklkning
Skrivtolkning innebär tolkning från talat språk till skrivet språk