Extra medlemsmöte 8 maj 2023

| 10 maj 2023

Närmare sjuttio personer kom för att lyssna på Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje som vi bjudit in till detta extra medlemsmöte. Anna Tenje berättade om sin nya roll som minister. Det är verkligen ett stort område att vara minister över. Hon belyste kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen som en av de största utmaningarna vi har. Det tillsätts nu en utredning om språkkrav för att arbeta inom äldreomsorgen. Från den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Pensionerna berördes också. Det är alltför liten skillnad mellan garantipension och de som har lägst pension. Det ska ha lönat sig att ha jobbat. Det fanns möjlighet att ställa frågor till ministern efter hennes framträdande. Här kom frågan om hur många olika personer som en person med hemtjänst ska behöva möta under en vecka. Det är en ledningsfråga och Anna gav ett tydligt svar att det behövs en särskild utbildning för att vara chef inom hemtjänst och på boenden. Det ska utredas. Vikten av riktad språkutbildning för att arbeta inom äldreomsorg lyftes också. Ordförande Laila Stein tackade Anna Tenje och överlämnade ett bevis på en gåva som skänkts till Hjärnfonden samt en chokladkartong. Därefter följde eftermiddagskaffe med en god kaka och vi fick information om kommande möten och resor.