Medlemsmöte 17 oktober 2019.

| 8 november 2019

Den 17 oktober samlades drygt 80 medlemmar till möte för att besluta om budget, medlemsavgift, arvode verksamhetsplan 2020 samt motioner till kongressen 2020.

Drygt 80 medlemmar hade samlats i Domkyrkocentrum i Växjö. Ordförande inledde mötet med att hälsa alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till fyra nya medlemmar.

Därefter underhöll vår duktiga SKPF–kör med flera glada sånger.

Så var det dags för beslutsärenden. Beslut fattades om oförändrad medlemsavgift. Styrelsens förslag till budget presenterades och mötet beslöt att godkänna förslaget likaså vad det gällde verksamhetsplan och arvoden . De motioner som avdelningen hade att redovisa beslutades att skicka vidare till förbundet med vissa justeringar. Bland annat om ersättarnas närvaro vid förbundsstyrelsens sammanträden. Mötets förslag blev att ersättarna skall närvaro vid samyliga möten.

Efter dessa beslutsärenden var det dags för information. Birgitta informerade om julmötet 12 december . Det blir julbord på restaurang Tipshallen.

Ingemo informerade om den planerade julmarknadsresan till Eksjö den 8 december.

Så var det dags för eftermiddagskaffe och därefter dragning på de sålda lotterna.