Medlemsmöte

| 29 augusti 2022

Medlemsmöte 2022-08-25

Närmare 90 personer var med på mötet som hölls i Domkyrkocentrum i Växjö. Mötet inleddes med att ordförande Laila Stein hälsade alla hjärtligt välkomna.

Sedan lämnades ord och ton till våra underhållare, Ingmar Trasthe och Håkan Stahre. De bjöd oss på allsång och ett klurigt musikkryss.

Under tiden som vi fikade rättades krysset och tre personer fick motta priser.

Information från ABF framförd av Peter Jeppsson stod näst på programmet. Han informerade om olika studiemöjligheter genom ABF.   Ämnet hemberedskap är både viktigt och lärorikt.

Birgitta Sjögren och Eva Samuelsson informerade om höstens studiecirklar i ämnet Östergötland. Om du vill delta i en bokcirkel så finns möjlighet till detta.

Laila Ericsson informerade om att det finns platser för dem som vill spela boule.

Birgitta Sjögren berättade om kommande resor. För de medlemmar som deltog i studiecirkeln om Österlen anordnas en resa 27 september. Besök bl a i Kivik och Backåkra.

Det anordnas en resa till Ullared den 19 oktober och en hemlig resa den 17 november.

Ordförande påminde medlemmarna om att vi saknar valberedning och bad dem särskilt tänka på om man kan ställa upp som valberedare eller tipsa om någon.

Frågan om vilka rabatter medlemmarna önskar att vi ska försöka arbeta fram presenterades.

Datum för kommande möten meddelades.

Det är dags att skriva motioner till nästa års kongress. Beslut angående motionerna ska fattas på budgetmötet i oktober. Skicka till ordförande i god tid före mötet.

Ordförande avslutade med att tacka alla för idag.