Medlemsmöte SKPF avd.44 14 november 2019.

| 11 december 2019

Den 14 november samlades cirka 85 personer till medlemsmöte i Domkyrkocentrum i Växjö.

Den 14 november var det medlemsmöte i domkyrkocentrum i Växjö. Mötet inleddes med att ordförande Laila Stein hälsade alla hjärtligt välkomna och särskilt om det fanns några nya medlemmar med.

Därefter lämnades ord och ton till kören Harmoni från Alvesta. Kören bjöd på ett knippe operett och musikalmelodier. De har varit och underhållit oss tidigare och nu hade medlemmar önskat att höra dem igen.
Efter en fin och medryckande musikstund vidtog information.

Birgitta informerade om vårt julmöte med julbord som är 12 december. Det fanns möjlighet att anmäla sig till julbordet efter dagens möte. Ingemo informerade om julmarknadsresan till Eksjö 8 december, det fanns platser kvar.

Eva informerade från KPR Växjö.. Det är svårt att få plats på särskilt boende i kommunen, trots att det finns tomma platser.

En av våra medlemmar tog upp frågan om att pensionärsorganisationerna tillsammans skulle ordna ett stormöte med omsorgsnämndens politiker för att visa vårt missnöje. Det tyckte de närvarande var ett bra förslag.

Laila lämnade lite information från förbundet, därefter var det dags för eftermiddagskaffe och efter lottdragning avslutades mötet.