Medlemsmöte SKPF avd. 44

| 22 oktober 2023

Medlemsmöte med budget 19 oktober 2023

Ordföranden hälsade alla välkomna. Sedan pålystes en tyst minut för de som föll offer för attentatet i Bryssel tidigare i veckan.

Efter den allvarstyngda inledningen var det dags för en stunds underhållning. Tommy Holmqvist bjöd oss på sång och musik. Det blev flera välkända sånger som vi fick sjunga med i. Tommy avslutade med en finstämd sång av Lasse Berghagen. Vi hade tidigare under dagen nåtts av nyheten att Lasse Berghagen avlidit. En tyst minut följde för att hedra hans minne.

Efter kaffet var det dags för förhandlingar. Det började med att beslut fattades om att det blir oförändrad medlemsavgift för 2024.

Verksamhetsplan för 2024  som styrelsen föreslog blev också antagen.

Kassören presenterade förslaget till arvoden 2024. Dessa godkändes också.

Därefter presenterade kassören budgetförslag för 2024. Förslaget antogs av mötet.

Information lämnades om att det fanns några platser kvar på resa till Ullared den 25 oktober.

Det fanns också möjlighet att redan nu anmäla sig till julmötet den 5 december på Kvarnhagskällan.

Ordföranden avslutade mötet och tackade för idag.