Medlemsmötet 2021-12-02

| 6 december 2021

Medlemsmötet 2021-12-02

 

Vår gäst Mikael Johansson från Region Kronoberg gav information om planerna för sjukhusets framtid. Han visade på de två alternativen, ändra och renovera på det gamla eller bygga ett helt nytt sjukhus i Räppe.

Det nya kan stå klart 2028 och det gamla skulle ta mycket längre tid innan det blir som nytt. Arbetsmiljömässigt skulle det betyda att personalen skulle arbeta i många år på en ständig byggarbetsplats.

Det planeras bl a för vårdavdelningar med ensamrum med egen toalett, som minskar smittrisker.
Han berättade också om vårdcentralernas utökade uppgifter i primärvården, kommande digitala lösningar för en mer lättillgänglig vård.