SKPF knapp bild

SKPF-pensionärernas budgetmöte den 5 oktober 2017

| 15 oktober 2018

98 medlemmar var närvarande på mötet på IOGT/NTO Vattetorget i Växjö.

Ordförande Ingemo Gustafsson hälsade alla välkomna till dagens möte. Hon informerade sedan om att Växjö kommun har projektanställt Åsa Edberg. Hon ska arbeta som servicelots och lotsa de som fyllt 65 år rätt i olika samhällsfrågor. Beslut togs om verksamhetsplan, oförändrad medlemsavgift och budget för år 2018.

De tre förbunden SKPF, PRO och SPFs gemensamma programförklaring, antagen i juli 2017 lästes upp. Information lämnades om kommande aktiviteter, såsom resor och studier.

Maj Widing berättade om “Håll dig på benen” aktiviteter och om NTFs trafikinformation/utbildning och efterhörde därefter medlemmarnas intresse av att läsa en studiecirkel i ämnet “Äldre i trafiken”.

Vi fick uppleva en fantastisk monolog av skådespelerskan Mary Lou Ward. Hon framförde sin egen skröna om “Två systrar som lärde sig simma i Vättern”. Mary avtackades med en blombukett av ordförande och varma applåder från publiken.

Mötet avslutades med kaffetåren och vinstutdelning på de sålda lotterna.