Medlemsmöte 10 oktober 2019

| 15 oktober 2019

Medlemsmötet innehöll information från kommunalrådet Sten-Ove Danielsson och SKPF-ordföranden Göran Jonsson och underhållning av Joel Emanuelsson.

Ordföranden Göran Jonsson hälsade välkommen till ett mycket välbesökt medlemsmöte 10 oktober. Han överlät ordet direkt till kommunalrådet Sten-Ove Danielsson som informerade om aktuella frågor i Ånge kommun. Ett nytt kommunalt utjämningssystem kan tillföra 18 mkr och ge lättnad i en mycket hård pressad ekonomi. Flera kommunala omflyttningar inom Ånge tätort är på gång. Barnomsorgen samlas på Kapellbacken. Ånge sjukhem blir äldreomsorgsboenden. Spångbro görs om till trygghetsboende för pigga pensionärer, där köket läggs ner. På Solgårdsgatan 7 lägenheter för unga med funktionsnedsättningar. Totalt beräknas ombyggnationer i Ånge tätort kosta 130 mkr, varav barnomsorgsbyn på Kapellbacken beräknas till 80 mkr. Åfa:s lägenheter på Hemskogsvägen beräknas behöva renoveras för 20 mkr. Badhuset i Fränsta renoveras för 30 mkr. Albyskolans flytt till Ånge kan följas av att Ljungaskolan flyttas till Fränstaskolan på sikt. Fördelen med Albyskolans flytt är att Björkbacka bara nu har behöriga lärare. Sten-Ove berörde också den tråkiga nedläggningen av Östavallsågen, där kommun är beredd satsa 1 mkr för utbildningar till andra jobb. Bo Berglund har tillfälligt anställts för att kartlägga behov nu och i framtiden av arbetskraft i kommunen. På 10 år beräknas 3 000 gå i pension och en brist beräknas uppstå på 800 personer, som han tror kan ersättas med arbetskraftsinvandring. Han avtackades med kraftig applåd efter att ha besvarat ett flertal frågor. Sedan var det dags för Joel Emanuelsson en gång i dansbandet Seiberts med Joel att underhålla. Han bor numera i Värmland. Han beskrev musikurvalet som 60-tal. Efter detta mycket uppskattade inslag informerade ordförande Göran om aktuella frågor och bl.a. att man kan anmäla sig till resa på Julshow söndag 8 december på Iggesunds Folkets Hus med Östen med Resten. 825 kr inkl. middag och kaffe och smörgås på nerresan. Därefter avslutades medlemsmötet.