Medlemsmöte 14 mars

| 18 mars 2019

Kommunalrådet Sten-Ove Danielsson informerade om aktuella frågor i kommunen, efter att vice ordf Lage Nygren informerat om aktuella frågor i avdelningen.

Lage Nygren hälsade välkommen till 50-talet medlemmar 14 mars på Mittlandia.
Alla hade fått aktivitetsprogrammet. Skpf centralt jobbar för att kunna behålla kontanterna.
Bedrägerierna ökar, vilket gör det lättare med kort och dagens teknik. Fredag sista resan se Iggesundsrevyn är fulltecknad. 27-29 maj kryssning till Helsingfors fåtal platser kvar. Nästa medlemsmöte 11 april då Alf Engström med band underhåller.

Lage överlämnade sedan till kommunalrådet Sten-Ove Danielsson. Han inledde med att det var 20 år sen han klippte sin sista biljett som tågmästare. Några tjänstemän och politiker från kommun har senaste tiden besökt olika företag runt om i kommunen och han drar flera exempel på att företagsamheten i kommunen mår bra. En stor vindkraftpark vid Överturingen behöver 7 personer för att skötas. 17 lokförare har utbildats med koppling till Ånge och skogsmaskinförar utbildning är på gång. Det finns också problemområden. 30 tomma lägenheter både i Ljungaverk och Alby och vid årsskiftet kanske 45 lediga i Ånge pga Migrationsverket säger upp lägenheter. Ett nytt reningsverk behövs i Fränsta som kan kosta 75-80 mkr. 2018 föddes 81 barn, men betydligt fler gick bort, 145. I tätorten Ånge föds det bra, men Alby skola med för få barn måste nog stänga på sikt, vilket är en tråkig utveckling på vissa ställen.

Ett nytt skatteutjämningssystem utreds som visar att Ånge kommun får 17-19 mkr för lite. Beslut nästa år. Fränsta simhall väntar på beslut om renovering och Sten-Ove vill vänta 1 år för att se hur nytt system utfaller. Kommunen har kunnat lägga undan 100 mkr de senaste åren, men med alla kommande kostnader kanske det inte räcker, utan kan behövas skattehöjningar.

En lokalutredning föreslår vissa omflyttningar i tätorten, som berör barnomsorg och äldreboenden, som Sten-Ove kommenterade. Frågor ställdes i slutet och efter en mycket intressant beskrivning av Ånge kommun avtackades Sten-Ove med varm applåd.