Medlemsmöte 18 november

| 18 november 2021

Medlemsmöte torsdag 18 november med information från styrelsen och ABF.

Ordföranden Lennart Berggren hälsade välkommen till medlemsmöte torsdagen 18 november på Mittlandia med 40-talet medlemmar. Han inledde med rapport från höstmöte 26 oktober i distrikt Västernorrland i Kramfors. Där rapporterades bl.a. från kongressen, där nya stadgar och ett handlingprogram beslutades. Dessa har beställts. Medlemmar i Skpf har rabatt i Fonus med 500 kr vid begravning i familjen och 750 kr om man fyller i vita arkivet på Fonus. Representant från Folksam kommer på medlemsmöte i januari och informerar om försäkringar.
Resor framöver – Sundsvall 18 december uppträdande av Sanna Nilsson inställt p.g.a. för få anmälda. Sundsvall 27 november uppträdande av Jacke Sjödin fulltecknad. Iggesundsrevyn 13 februari 27 anmälda. Annonsering ska framledes göras i Ljunganbladet istället för Sundsvalls Tidning. Julbord på Corner 2 december har 65 anmälda och är fulltecknad. Trubaduren Anders Berggren underhåller.
Inga-Märta Edlund från ABF presenterade sedan deras verksamhet, där hon påpekade att Skpf är en av deras medlemsorganisationer. Avdelningen har ju Linedance och Qigong i samarbete med ABF. Verksamheten har körts igång efter pandemin. Hon inledde med att släktforskning är populärt och har cirklar i Ånge och Ljungaverk. Det finns mycket material på datorn. Ny cirkel planeras i Ånge under våren. Måla i akvarell eller olja en annan populär cirkel. Inför resor kan man läsa om orten i en cirkel för att göra resan intressantare.  St Olofsleden har kommit i form av en bok. På U-tube finns också fina filmer om leden. Hemberedskap ett annat område, där Lennart Berggren är duktig ledare. Man kan se det som att sedan lära våra barn och barnbarn om detta. Cirkel med olika kaffesorter, lite som vinprovning. Leder kanske till att man byter kaffesort efter cirkeln. Ett studiesök till Västerbottensostens tillverkning, som kan leda till att sedan göra en egen ost. En cirkel med 3 träffar om bedrägerier mot äldre. Cirkel om trafikmärken. som många ändrats sedan man tog körkort och om rondellkörning. Cirkel om använda surfplatta och mobil, där man kan lära av varandra.
Teams- och zoom-möten som blivit nödvändiga under pandemin. Jättebra i t ex. en styrelse. Cirkel i hantverk som att snickra. Ett gäng äldre kan samlas för att t ex. prata om det militära, en bra form av minnesträning. Språk som tyska och engelska. Kamratcirklar i en förening, där man hjälps åt eller betalcirklar där man har en ledare och betalar kursavgift. Det ska vara minst 3 deltagare i en cirkel och 6-7 är lagomt. ABF har också föreläsningar på internet, där man kan diskutera ämnet efteråt. På torsdagar har ABF möten med olika teman, där man träffas. Om en grupp vill starta något så hjälper ABF till med lokal och studiematerial. Inga-Märta rekommenderar avdelningen att på medlemsmöten ha en form av anmälningslistor för att medlemmar ska kunna anmäla intresse för att starta en cirkel inom visst område. Tisdagen 23 november kl 11-15 på Corner har man en klimat- och hållbarhetsdag, där bl.a. Röda Korset och Lennart Berggren med hemberedskap ska vara med. Inga-Märta avtackades med applåd för en omfattande presentation om allt som finns och som man kan skapa själva.