Medlemsmöte 19 januari 2023

| 22 januari 2023

Ordförande Lennart Berggren hälsade ca 40 medlemmar välkomna till medlemsmöte 19 januari på Mittlandia.

Ordförande Lennart Berggren hälsade ca 40 medlemmar välkomna till medlemsmöte 19 januari på Mittlandia. Han inledde med att vi är nu 277 medlemmar och minskar från år till år. Styrelsen har diskuterat att gå ihop med avd 88, som är ungefär lika stora. Frågan diskuterades och mötet beslutade fortsätta vara en egen avdelning. Problem att få en kassör som tar vid efter Sven-Eric Simonsson som med åderns rätt vill sluta. Man lämnar frågan till valberedningen som har en månad på sig till årsmötet 23 februari kl 15 och kl 16 middag och kl 17 uppträdande av Klas Norberg. Lennart fortsatte med program och aktiviteter framöver. Aktivitetsprogram som tidigare har gjorts för hela året kommer ej göras i år. Resa till Iggesundsrevyn 22 februari med några platser kvar och Ålandsresa 24-25 maj, där anmälningsblankett låg framme. Modevisning i samarbete med Jiges i höst, då Lions Damklubb har det i april. Ulf Stecksen uppmanade sedan att anteckna sin mailadress på framlagd lista för att få utskick från avdelningen och rekommenderade gå in på avdelningens Facebooksida för t ex information om möten. Ulf uppmanade också deltagande på qigong på måndagar kl 11 på Folkets Hus scen. Olle Wikman meddelade att inomhusboule läggs ner tills vidare. Boule spelas i skyddsrummet vid järnvägsstation på tisdagar kl 11. Lennart fortsatte med utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2022. På fråga om vi ska fortsätta med Seniordagen på Tallbacken i augusti beslutade mötet att vi ska gå vidare med frågan till de andra föreningarna. Lennart avslutade sedan mötet.

Text Ulf Stecksen Foto Ulf Stecksen