Medlemsmöte 24 mars

| 25 mars 2022

Ordförande Lennart Berggren hälsade välkommen till SKPF:s medlemsmöte på Mittlandia torsdag 24 mars med ca 40 medlemmar. Han rapporterade först från senaste styrelsemötet och sedan om hemberedskap som han är specialist på.

Ordförande Lennart Berggren hälsade välkommen till SKPF:s medlemsmöte på Mittlandia torsdag 24 mars med ca 40 medlemmar. Han rapporterade först från senaste styrelsemötet, där styrelsen konstituerades. Styrelsen har i samarbete med 3 andra föreningar lämnat skrivelse till kommun om bidrag för en hjärtstartare på Spångbrogården, där nu ABF håller till. Ska även kunna användas på resor. Nästa medlemsmöte 21 april och därefter supé med dans 19 maj med Anders Berggrens enmansorkester. Planerad buss- och kryssningsresa till Åbo fick bara 20-talet deltagare och fick ställas. Kan bli i maj istället. Planeras också bussresa till några fjällorter och till Näsåker 13 augusti med bl.a. Nicke Sjödin, Helen Sjöholm och Klas Norberg.

Sedan intog Lennart sin andra roll som föreläsare i Hemberedskap, som han är specialist på.
Hemberedskap är att vara förberedd innan kriser sker. Dagens samhällsstruktur och den sårbarhet vi lever med gör det nödvändigt att vi alla lär oss mer om hur vi kompletterar den beredskap som kommunen och statliga myndigheter har och därmed öka vår egen förmåga att klara oss i en krissituation. Långvariga elavbrott är besvärliga eftersom tillgången till el är avgörande för hela vår vardag. Utan el kommer det inget vatten ur kranarna. Det går inte att hålla bostaden varm. Spisen, mikron, kaffebryggaren och vattenkokaren går inte att använda. Då är det bra om du är förberedd och vet hur du trots allt kan laga mat, hålla värmen inomhus, sköta din hygien och framför allt, få tag i rent vatten. Vi har 5 grundbehov – Vatten, värme, mat, sömn, information i kristider. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” kan laddas ner från MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Där kan man också hitta alla skyddsum på olika orter och hur många som ryms. Lennart rekommenderade också att prenumerera på ”tjugofyra7” en gratistidning som berör hemberedskap. Han gav en mycket intressant information i dessa frågor och avtackades med en applåd.