Medlemsmöte 30 mars - Info om näringslivet

| 30 mars 2023

Vid SKPF:s Medlemsmöte 30 mars på Mittlandia hälsade ordföranden Lennart Berggren kommunens etableringslots Bosse Berglund välkommen för att berätta om sitt arbete med näringslivsfrågor.

Han började på kommun för några år sedan när Östavallssågen lades ner. Då gjorde han en undersökning om kompetensbehovet och besökte 150 företag, där det saknades totalt 200 personer.

Bosse berättade om de nya etableringar som nu är aktuella på Site Alby Östra, Fångvårdsanstalten i Torpshammar, där 130 personer ska fastanställas och 20 timanställda. Ljungaverks industriområde och Östavalls industriområde. Han fokuserade sedan på Site Alby Östra och berättade om alla planer med många intressanta uppgifter. Det är en produktionsanläggning för grön vätgas, och runt dem etablering av fler stora som mindre företag. Vätgasfabriken beräknas bli 16 ggr så stor som Tele2 arena, så man får ett begrepp om storleken. Växthus ska byggas. Lika stort som Tele2 arena. Detaljplan är klar som ett första steg. Bolaget Res storsatsar i Alby och även i Ljungaverk. Räknar vara klar 2027-28 och fram till 2030 beräknas ha investerat 40 mdr kr. Man borde vara stolt att en sådan investering görs i vår kommun. Olika etableringar ska dra nytta av varandra, i ett storts kretslopp. Transportmöjligheter bra i Ånge en fördel. Bosse avtackades med en applåd för en intressant inblick i detta jätteprojekt i vår kommun.

Text Ulf Stecksen Foto Ulf Stecksen