AKVARELLMÅLNING HÖSTEN 2022

| 12 april 2022

Akvarellmålning Måndagar och Torsdagar

Akvarellmålning Måndagar

Cirkeln är på 10 gånger.

Start: måndag den 26 september mellan kl. 13.00-16.00 i SKPF:s lokaler i Västertorp, Störtloppsvägen 12. Cirkelledare: Helena Helenius

Kostnad 250 kr. Eget material medtages.

Akvarellmålning Torsdagar

Cirkeln är på 10 gånger.

Start: torsdag den 29 september mellan kl. 13.00-16.00 i SKPF:s lokaler i Västertorp, Störtloppsvägen 12. Cirkelledare: Eva Ivö

Kostnad 250 kr. Eget material medtages.

Deltagarna i våra studiecirklar måste vara medlemmar i SKPF. Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer. Först till kvarn. Deltagande i en och samma cirkel är begränsad till två terminer.

Anmälan oss till handa senast den 23 maj. Kallelse kommer c:a 14 dagar innan start.

 

OBS! Nya rutiner för anmälan och betalning till våra aktiviteter

Anmälan till våra aktiviteter, som är bindande, sker under expeditionstid måndag-onsdag kl 10-13, till tel. 08-618 35 80 eller 076-024 50 87 alternativt med e-post till ”stockholm.avd2@skpf.se” eller med vanlig post till, SKPF Avd. 2, Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten. Ange tydligt namn, personnummer/medlemsnummer och telefonnummer avseende alla deltagare du anmäler.

Betalning sker till bankgiro 5471-4696. Vänligen ange i meddelandefältet ditt namn och vilken aktivitet betalningen avser. Vid anmälan till aktiviteter med begränsat antal deltagare, avvakta bekräftelse innan du betalar in avgift.

Om måltid ingår i aktiviteten måste den som har speciella önskemål ifråga om maten meddela detta vid anmälan.