Årsmöte

| 5 december 2019

SKPF – Pensionärerna, Avdelning 2 Stockholm inbjuder alla medlemmar till vårens Årsmöte

Tid: onsdagen den 11 mars 2020 kl. 13.00
Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten
Fullständig kallelse med dagordning kommer med nummer 1 2020 av tidningen SKPF Veteranerna

Obs! Styrelsen behöver nya och fler medarbetare och vi är därför tacksamma om vi kan få nomineringar till styrelsen!

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Ordförande
Meta Lindqvist

Kassör
Margareta Carlson

Ordinarie ledamöter                                Ersättare
Margaretha Persson                                    Inga Lundvall
Margreth Andersson                                   Margareta Bohman
Anita Andersson                                           Yvonne Roy
Gunilla Wästersjö Michailidis
Stig Bergström (Avgick i mars 2019)

 

Till följande uppdrag behöver vi nomineringar:

Ordförande
Fyllnadsval på 1 år

Kassör
Nyval med mandattid 2 år

Ordinarie ledamöter                                  Ersättare
1 ledamot fyllnadsval på ett år                    4 ersättare med mandattid 1 år
2 ledamöter med mandattid 2 år

De nominerade skall vara medlemmar i SKPF Avdelning 2 och tillfrågade om uppdraget. Valberedningen behöver namn och telefonnummer till de nominerade samt uppgift om till vilket/vilka uppdrag de nominerats.